REAKSIYON SA LIHIM NG KANTANYAGAN

Monday, May 23, 2005

Reaksiyon sa State of Religiosity of the Philippines

Base sa texto ng State of Religiosity in the Philippines maari kong nais kong tugunan ng pansin ang dahilan kung bakit niya ito sinimulang isulat. Hindi man niya ito natapos, maari ko sigurong subukin na gumawa ng mga kuro base sa kung ano lang ang kanyang nasimulang naisulat.

Malinaw niyang inilahad ang mga pagunahing katangian ng relihiyon sa Pilipinas noong mga panahong iyon, kung kaya’t masasabi kong sa isang banda ay ‘he’s in the process of writing a significant part of Philippine history.’

Sa isang pangungusap na nakasaad sa introduksiyon ng sanaysay kung saaan sinasabi ni Rizal na “The principles of Roman Catholicism, since the arrival of Magellan so to speak, have been shaping the hearts of the majority of Filipinos and it was in the state of Catholicisms influences that the identities of what one could find in the Philippines were known.” Kung kaya’t natatantya ko na ang pangunahing ninanais na gawin ng may-akda ‘is to account for the role of Catholicism in shaping the Filipinos that they were in that period.’ Kaakiba’t nito ay ang maari din itong maging isang pag-puna sa mga bagay na piniling yakapin ng mga Pilipino ukol sa Kristyanismo, kung saan sabay na nangangahulugan kung paano nila pinipili ang bubuo sa kanilang pagkatao.

Maari ko ring masabi na sa pagsulat ni rizal ng sanaysay ay pinagtitibay o sinusri rin niya ang kaniyang mga sariling paniniwala.

Oo nga’t hindi tapos ang sulating State of Religiosity ni Rizal at nangangahulugan ito nang higit na mas mahirap na pagtatantiya sa kung ano ang tinutungo niya, gayun pa man dahil sa ito’y kanyang sinimulan, maari rin tayong magsimula sa kung ano ang meron at tingnan ang mga posibilidad na maaring lumago mula rito. Kung kaya’t sa pagsusuri ng akda ay mas pinili kong bigyan ng atensyon ang gawa mismo kesa sa mga panlabas na datos na may kinalaman rito.